Politica de Confidențialitate  si Termenii de Utilizare in cadrul S.C. SOLdentaX S&O SRL-D de folosire a site-ului www.soldentax.ro

Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta o prioritate pentru S.C. SOLdentaX S&O SRL-D, în calitate de operator de date. Prin urmare, S.C. SOLdentaX S&O SRL-D urmareste în permanenta asigurarea prelucrarii datelor cu caracter personal în stricta conformitate cu principiile privind protectia datelor.

Prezenta Politica de Confidentialitate  si Termenii de Utilizare vizeaza datele cu caracter personal ale utilizatorilor acestei pagini de internet precum si datele cu caracter personal ale participantilor la evenimentele organizate de catre S.C. SOLdentaX S&O SRL-D.

Scopurile prelucrarii

Prin furnizarea datelor cu caracter personal prin orice modalitate pusa la dispozitie pe aceasta pagina de internet si/sau cu ocazia participarii la orice evenimente organizate de catre S.C. SOLdentaX S&O SRL-D, utilizatorii paginii si/sau participantii la evenimente sunt de acord ca datele cu caracter personal astfel furnizate sa fie colectate de S.C. SOLdentaX S&O SRL-D într-o baza de date, urmând a fi utilizate în scop de organizare a activitatilor de marketing si statistica, inclusiv transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promotional cu stricta respectare a prevederile legale si/sau în scopul prestarii serviciilor care intra în obiectul de activitate al S.C. SOLdentaX S&O SRL-D.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, S.C. SOLdentaX S&O SRL-D poate dezvalui datele astfel colectate catre partenerii sai contractuali, catre afiliatii sai ori catre autoritatile publice centrale/locale, în urmatoarele cazuri:

  • în situatiile în care aceasta comunicare ar fi necesara pentru prestarea serviciilor care constituie obiectul de activitate al S.C. SOLdentaX S&O SRL-D;
  • în cazul unor campanii promotionale organizate de catre S.C. SOLdentaX S&O SRL-D împreuna cu respectivii parteneri contractuali sau afiliati ai S.C. SOLdentaX S&O SRL-D;
  • pentru mentinerea, personalizarea si îmbunatatirea acestei pagini de internet si a serviciilor derulate prin intermediul ei;
  • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promotional, în conditiile si limitele prevazute de lege;
  • atunci când dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre S.C. SOLdentaX S&O SRL-D nu vor fi transferate în afara României.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru a putea beneficia de serviciile prestate de catre S.C. SOLdentaX S&O SRL-D Refuzul furnizarii datelor cu caracter personal poate avea drept consecinta imposibilitatea beneficierii de serviciile prestate de catre S.C. SOLdentaX S&O SRL-D.

Drepturile de care beneficiati

În legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal descrisa prin prezenta Politica de Confidentialitate, aveti dreptul de acces, dreptul de interventie, precum si dreptul de a va opune prelucrarilor ulterioare, în limitele si conditiile prevazute de lege. De asemenea, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum si dreptul de a va adresa instantelor de judecata si autoritatii competente în domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie.

Pentru orice întrebari suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate (inclusiv cu privire la modalitatea de exercitare a drepturilor indicate în aceasta Politica de Confidentialitate), cat si pentru stergerea acestora va rugam sa va adresati la: office@soldentax.ro.

Consimțământul privind  prelucrarea datelor cu caracter personal in ceea ce priveste  utilizatorii site-ului nostru  este neechivoc si constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoștință de cauză și clară a acordului persoanelor vizate pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal. Daca si cand va creati  un  cont pe site-ul nostru, ne furnizati  informatii cu caracter personal, respectiv numele si prenumele, CNP-ul, adresa de livrare, adresa de email si telefonul, informatii pe care le colectam pe masura ce folositi serviciile noastre, cat si pentru oferirea unor servicii personalizate, inclusiv continut si anunturi.